Förnamn : Efternamn :
Parti :

Namnd  Period
EMMA RICKLUNDS STIFTELSE, SAXNÄS    2015-01-01 - 2018-12-31
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGETS CENTRALA KATASTROFLEDNING    2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSREVISIONEN    2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSEN    2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    2015-01-01 - 2018-12-31
PATIENTNÄMNDEN    2015-01-01 - 2018-12-31
SAMVERKANSNÄMND    2015-01-01 - 2018-12-31