NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET
Namn  Parti  Uppdrag  Ort  Mandatperiod
LUNDBERG JANETH    S    ORDFÖRANDE    KÅGE    2015-01-01 - 2018-12-31
LÖWENHÖÖK ANDREAS    M    1:E VICE ORDFÖRANDE    SKELLEFTEÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
WIKSTRÖM MAALIN    MP    2:E VICE ORDFÖRANDE    SKELLEFTEÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
BYSTEDT MARIE-LOUISE    S    LEDAMOT    SKELLEFTEÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
SUNDSTRÖM HARRIETH    S    LEDAMOT    NORSJÖ    2015-11-05 - 2018-12-31
WASS TOBIAS    S    LEDAMOT    SKELLEFTEÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
HEDQVIST-HEDLUND YLVA    V    LEDAMOT    BURTRÄSK    2015-01-01 - 2018-12-31
HEDLUND GUNILLA    C    LEDAMOT    LÖVÅNGER    2015-01-01 - 2018-12-31
FORSELL MARCUS    FP    LEDAMOT    SKELLEFTEÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
HJELTE LÖFGREN LOTTA    S    ERSÄTTARE    SKELLEFTEÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
BERGGREN JEANETTE    S    ERSÄTTARE    NORSJÖ    2015-11-05 - 2018-12-31
VESTERMARK ANNA    S    ERSÄTTARE    SKELLEFTEÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
ÅMAN MATTIAS    S    ERSÄTTARE    BUREÅ    2015-01-01 - 2018-12-31
BROSTRÖM GUNNAR    V    ERSÄTTARE    BOLIDEN    2015-01-01 - 2018-12-31
FRANSSON EVA    M    ERSÄTTARE        2015-01-01 - 2018-12-31
LILJA KARL-GUSTAV    KD    ERSÄTTARE    URSVIKEN    2015-01-01 - 2018-12-31