NICKE GRAHN

(FP)

STORGATAN 5 A
91731 DOROTEA

Tel hem :  0942 - 515 34
Tel arb :  0942 - 141 63
Fax :  
Epost :  nicke.grahn@vll.se
Mobil :  070 - 654 70 07
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN SAMISK TEATER    STYRELSELEDAMOT (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
INTRESSEFÖRENINGEN NORRTÅG    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRTÅG AB    STYRELSELEDAMOT             2007-11-01 - 2010-12-31
NORRTÅG AB    STYRELSELEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMNDEN FÖR REGIONAL UTVECKLING    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
NÄRSJUKVÅRDSBEREDNINGEN    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
NÄTVERKET HÄLSA OCH DEMOKRATI    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31