JONNY KÄRKKÄINEN

(KD)

BÄSKSJÖ 29
91293 VILHELMINA

Tel hem :  0940 - 49 10 40
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  jonny.karkkainen@vll.se
Mobil :  070 - 212 12 07
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14