ERIK BERGKVIST

(S)

HIMLASTIGEN 17
90641 UMEÅ

Tel hem :  090 - 19 66 75
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  erik.bergkvist@vll.se
Mobil :  070 - 618 68 55
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC-INVEST AB    STYRELSELEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
AC-INVEST AB    STYRELSELEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
AC-INVEST AB    STYRELSELEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
AC-NET EKONOMISK FÖRENING    OMBUD             2007-01-01 - 2010-12-31
AER STÄNDIGA KOMMITTÉN    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
ALMI FÖRETAGSPARTNER I VÄSTERBOTTEN AB    STYRELSELEDAMOT (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
CPMR BALTIC SEA COMMISSION    FÖRETRÄDARE             2007-01-01 - 2010-12-31
EUROPAFORUM    RAPPORTÖR             2007-01-01 - 2010-12-31
EXPOLARIS    REPR VID FÖRENINGSSTÄMMA             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN SAMISK TEATER    OMBUD             2007-01-01 - 2010-12-31
KVARKENRÅDET    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFÖRBUNDETS KONGRESSER    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2006-05-01 - 2006-12-31
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
<< Föreg.   >>