MARGARETHA LÖFGREN

(V)

LÖVLIDEN 105
91292 VILHELMINA

Tel hem :  0940 - 141 85
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Margaretha.U.Lofgren@vll.se
Mobil :  070 - 685 77 05
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2016-04-28 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2017-10-30 - 2018-10-14
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2008-06-27 - 2009-06-30
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2009-07-01 - 2010-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31