AGNETA LINDSTRÖM-BERG

(S)

FORSNÄS 36
91290 VILHELMINA

Tel hem :  0940 - 330 12
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Agneta.Lindstrom-Berg@vll.se
Mobil :  070 - 690 14 44
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-04-29 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31