NINA BJÖRBY

(S)

JÄRNVÄGSALLÉN 14 B
90328 UMEÅ

Tel hem :  090 - 13 53 11
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  nina.bjorby@vll.se
Mobil :  070 - 627 49 96
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN SAMISK TEATER    OMBUD VID FÖRENINGSSTÄMMA             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN SAMISK TEATER    STYRELSELEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2013-08-21 - 2014-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31