MARIE-LOUISE BYSTEDT

(S)

VARVSGATAN 5
93134 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 78 14 68
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Mari-Louise.Bystedt@vll.se
Mobil :  072 - 557 89 76
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
KOSTNÄMNDEN I SKELLEFTEÅ    ERSÄTTARE             2014-01-01 - 2014-12-31
KOSTNÄMNDEN I SKELLEFTEÅ    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-10-01 - 2010-12-31