HANS-INGE SMETANA

(KD)

LÅNGGATAN 28
91130 VÄNNÄS

Tel hem :  0935 - 120 85
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  HansInge.Smetana@vll.se
Mobil :  
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2007-01-01 - 2010-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2011-01-01 - 2014-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2015-01-01 - 2015-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2016-01-01 - 2019-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2018-02-20 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31
VILTFÖRVALTNINGSDELEGATION    ERSÄTTARE (FÖRSLAG)             2014-01-01 - 2014-12-31