MARITA FRANSSON

(S)

GRÖNSAKSTIGEN 57
92142 LYCKSELE

Tel hem :  
Tel arb :  0950 - 394 59
Fax :  
Epost :  marita.fransson@vll.se
Mobil :  070 - 699 19 67
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
AC KONCENSUS    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
AER KOMMITTÉ 3    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    ORDFÖRANDE             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2008-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
KOSTNÄMND I LYCKSELE    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSENS HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LES RENCONTRES    FÖRETRÄDARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    LEDAMOT    HEDLUND HARRIET    S    2011-01-01 - 2014-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2008-06-27 - 2009-06-30
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2009-07-01 - 2010-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMNDEN FÖR REGIONAL UTVECKLING    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
NÄRSJUKVÅRDSBEREDNINGEN    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
<< Föreg.   >>