CATHARINA VIKTORSSON

(M)

GRÖNSAKSSTIGEN 12 B
92134 LYCKSELE

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Catharina.Viktorsson@vll.se
Mobil :  070 - 606 01 47
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
SKATTENÄMNDEN FÖR SKATTEKONTORET I LYCKSEL    LEDAMOT             2009-01-01 - 2010-12-31