NICKLAS SANDSTRÖM

(M)

RÅGÅNGEN 12 B
90337 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  090 - 785 73 36
Fax :  
Epost :  nicklas.k.sandstrom@vll.se
Mobil :  070 - 254 45 15
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
1177.SE    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2011-01-01 - 2014-12-31
1177.SE    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2015-01-01 - 2018-12-31
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN SAMISK TEATER    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2011-01-01 - 2012-06-01
INERA AB    OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA             2017-02-21 - 2019-03-31
KOMMUNALFÖRBUNDET AMBULANSFLYG    ERSÄTTARE             2016-01-01 - 2019-04-01
KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
KOSTNÄMND I LYCKSELE    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FULLMÄKTIGE VID BOLAGSSTÄM    OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FULLMÄKTIGE VID BOLAGSSTÄM    OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGETS CENTRALA KATASTROFLEDNING    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LEDNINGSGRUPP FÖR SKOGSLÄNSSAMARBETE    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
LEDNINGSGRUPP FÖR SKOGSLÄNSSAMARBETE    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
<< Föreg.   >>