ANDREAS LÖWENHÖÖK

(M)

FORSLUNDAGATAN 39
93164 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  andreas.lowenhook@vll.se
Mobil :  070 - 307 53 45
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄRSJUKVÅRDSBEREDNINGEN    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SKELLEFTEÅ    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
SAMVERKANSNÄMND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
SCIENCE PARK I UMEÅ    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2016-09-28 - 2018-12-31
VLL INNOVATION AB    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2016-01-01 - 2018-12-31