ASTRID RÖNNQVIST

(S)

SLÅTTERVÄGEN 16 C
91732 DOROTEA

Tel hem :  0942 - 103 43
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  astrid.ronnqvist@vll.se
Mobil :  070 - 640 13 71
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2016-01-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31