RICKARD CARSTEDT

(S)

LJUSVATTNET 241
93791 BURTRÄSK

Tel hem :  0914 - 300 93
Tel arb :
Fax :  
Epost :  
Mobil :  070 - 298 88 83
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB    ERSÄTTARE (FÖRSLAG)             2015-01-01 - 2018-12-31