ANNA VESTERMARK

(S)

TAKDROPPSGATAN 8
93152 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 77 82 22
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  anna.westermark@vll.se
Mobil :  070 - 605 71 21
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGES VALBEREDNING    LEDAMOT             2014-11-01 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31