ALIREZA MOSAHAFI

(MP)

LODJURSVÄGEN 77
90642 UMEÅ

Tel hem :  090 - 18 82 87
Tel arb :
Fax :  
Epost :  alireza.mosahafi@vll.se
Mobil :  070 - 678 82 87
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2007-01-01 - 2010-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2011-01-01 - 2014-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2015-01-01 - 2015-12-31
HOVRÄTTEN FÖR ÖVRE NORRLAND    NÄMNDEMAN             2016-01-01 - 2019-12-31
JURYMÄN I TRYCKFRIHETSMÅL    JURYMAN             2014-01-01 - 2017-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31