EVE HÖGBERG

(V)

RENMARKSVÄGEN 20
92142 LYCKSELE

Tel hem :  0950 - 144 33
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Eve.Hogberg-Nilsson@vll.se
Mobil :  070 - 552 02 11
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    2:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31