JONAS ANDERSSON

(S)

TAKDROPPSGATAN 20
93151 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 381 00
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  jonas.so.andersson@vll.se
Mobil :  070 - 381 38 10
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14