PER LUNDGREN

(C)

BJÖRNVÄGEN 198
90643 UMEÅ

Tel hem :  090 - 12 36 57
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Per.M.Lundgren@vll.se
Mobil :  070 - 327 16 94
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR UMEÅOMRÅDET    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    LEDAMOT             2018-04-24 - 2018-12-31