AHMED HERSI

(V)

MJÖLKVÄGEN 49
92628

Tel hem :  
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Ahmed.Hersi@vll.se
Mobil :  072 - 506 02 30
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÄLSONÄMNDEN FÖR UMEÅOMRÅDET    LEDAMOT             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2018-04-24 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31