MATTIAS SEHLSTEDT

(V)

GLUNTENS VÄG 13
90737 UMEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  mattias.sehlstedt@vll.se
Mobil :  070 - 627 53 15
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
COOMPANION KOOPERATIV UTVECKLING    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
COOMPANION KOOPERATIV UTVECKLING VÄSTERBOTTENS LÄN    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN    REVISORSERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL    NÄMNDEMAN             2015-01-01 - 2015-12-31
KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL    NÄMNDEMAN             2016-01-01 - 2019-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDS MUSIK- OCH DANSTEATER FÖRBUNDSSTYRELSE (FÖRSLAG)    REVISORSERS (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS    REVISORSERS (FÖRSLAG)             2007-01-01 - 2010-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISORSERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    REVISORSERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
SAMORDNINGSFÖRBUNDET I LYCKSELE    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
SKATTENÄMNDEN FÖR SKATTEKONTORET I UMEÅ    LEDAMOT             2011-01-01 - 2011-12-31
SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB    LEKMANNAREVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SKELLEFTEÅ MUSEUM    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN SKOGSMUSEET I LYCKSELE    LEKMANNAREVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SKOGSMUSEET I LYCKSELE    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS MUSEUMS SAMLINGAR    REVISOR             2015-01-01 - 2018-12-31