ROLF ATTMARSON

(V)

EKTRÄSKVÄGEN 18
92273 HÄLLNÄS

Tel hem :  0933 - 203 00
Tel arb :
Fax :  
Epost :  rolf.attmarsson@vll.se
Mobil :  070 - 638 30 96
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    LEDAMOT             2016-04-28 - 2018-12-31