LENA RIEDL

(M)

N OBBOLAVÄGEN 255
90422 UMEÅ

Tel hem :  090 - 12 88 57
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  lena.riedl@vll.se
Mobil :  070 - 206 93 00
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
SKATTENÄMNDEN FÖR SKATTEKONTORET I UMEÅ    LEDAMOT             2009-01-01 - 2010-12-31