DANIEL ÖHGREN

(C)

MARIEHEMSVÄGEN 154
90660 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Daniel.Ogren@vll.se
Mobil :  073 - 064 70 64
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
COOMPANION KOOPERATIV UTVECKLING    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
COOMPANION KOOPERATIV UTVECKLING VÄSTERBOTTENS LÄN    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSREVISIONEN    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    REVISOR             2008-06-27 - 2009-06-30
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    REVISOR             2009-07-01 - 2010-12-31
NORRSTYRELSEN IDEELL FÖRENING    REVISOR             2011-01-01 - 2014-12-31
SKOGSMUSEET I LYCKSELE AB    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN SKOGSMUSEET I LYCKSELE    REVISORSERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
STIFTELSEN VÄSTERBOTTENS LÄNS ARBETSSTUGOR    REVISOR             2007-01-01 - 2010-12-31