HELEN FORSBERG

(V)

PETERSENS VÄG 5 E
91532 ROBERTSFORS

Tel hem :  0934 - 149 18
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  helen.forsberg@vll.se
Mobil :  070 - 678 62 95
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2013-10-01 - 2014-12-31
FASTIGHETSDOMSTOLEN FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN    NÄMNDEMAN             2011-01-01 - 2011-04-30
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    ERSÄTTARE             2017-06-21 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UMEÅ    NÄMNDEMAN             2018-02-20 - 2019-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND    ERSÄTTARE             2013-09-18 - 2014-12-31
ROBERTSFORS HÄLSOFÖRBUND FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31
ROBERTSFORS HÄLSOFÖRBUND FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2011-04-30
ROBERTSFORS HÄLSOFÖRBUND FÖRBUNDSSTYR    ERSÄTTARE             2007-01-01 - 2010-12-31