PETER ÅBERG

(S)

ÅSKILJE 124
92051 GUNNARN

Tel hem :  0951 - 411 44
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  Peter.Aberg@vll.se
Mobil :  070 - 654 95 18
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
PATIENTNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31