KATARINA LÖVGREN

(S)

STRANDVÄGEN 18
92495 AMMARNÄS

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Katarina.Lovgren@vll.se
Mobil :  073 - 098 50 17
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
PATIENTNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31