PETER OLOFSSON

(S)

HYGGESVÄGEN 27
91342 OBBOLA

Tel hem :
Tel arb :  090 - 785 73 35
Fax :  
Epost :  peter.olofsson@vll.se
Mobil :  070 - 250 05 41
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
1177.SE    OMBUD VID STÄMMA             2011-01-01 - 2014-12-31
1177.SE    OMBUD VID ÄGARSAMRÅD             2015-01-01 - 2018-12-31
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN SAMISK TEATER    OMBUD VID FÖRENINGSSTÄMMA             2011-01-01 - 2012-06-01
KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
KOMMUNALFÖRBUNDET AVANCERAD STRÅLBEHANDLING    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
KOSTNÄMND I LYCKSELE    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FULLMÄKTIGE VID BOLAGSSTÄM    OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, FULLMÄKTIGE VID BOLAGSSTÄM    OMBUD VID BOLAGSSTÄMMA             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGETS CENTRALA KATASTROFLEDNING    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LEDNINGSGRUPP FÖR SKOGSLÄNSSAMARBETE    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
LEDNINGSGRUPP FÖR SKOGSLÄNSSAMARBETE    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    ORDFÖRANDE    BJÖRK ULF    S    2011-01-01 - 2014-12-31
<< Föreg.   >>