SONJA ERIKSSON

(S)

ÅKERVÄGEN 19
91133 VÄNNÄS

Tel hem :  0935 - 514 47
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  sonjavannastv@.net
Mobil :  070 - 372 51 54
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2016-10-10 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31