EVA ANDERSSON

(S)

OLOF PALMES GATA 41
90323 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  eva.k.andersson@vll.se
Mobil :  073 - 500 00 17
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRENINGEN FOLKRÖRELSEARKIVET I VÄSTERBOTTEN    STYRELSELEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HANDIKAPPNÄMNDEN    LEDAMOT             2009-10-03 - 2010-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDSOPERAN AB    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDSOPERAN AB    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
REGIONFÖRBUNDET VÄSTERBOTTENS LÄN    ERSÄTTARE             2008-01-01 - 2010-12-31