JESPER BJÖRNEHALL

(M)

JÄRNVÄGSGATAN 14 E
90332 UMEÅ

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  
Mobil :  0763 - 19 70 75
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2017-02-21 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14