GUNNAR BROSTRÖM

(V)

SÖDRA SVANHEDEN 2
93693 BOLIDEN

Tel hem :  0915 - 220 22
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  gunnar.brostrom@vll.se
Mobil :  070 - 661 91 44
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-01-07 - 2014-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31