Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD UMEÅ-OMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
SKATTENÄMNDEN FÖR SKATTEKONTORET I UMEÅ    LEDAMOT             2009-01-01 - 2010-12-31