ANNA-KARIN NILSSON

(M)

HYNGELSBÖLE 117
91491 NORDMALING

Tel hem :  
Tel arb :  090 - 14 20 45
Fax :  
Epost :  annakarin.jonsson.berg@vll.se
Mobil :  070 - 389 66 19
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14