CARIN HASSLOW

(FP)

HÖKVÄGEN 1
93164 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 166 97
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  carin.hasslow@vll.se
Mobil :  070 - 330 67 85
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2012-09-19 - 2014-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT    VICE ORDFÖRANDE             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSSTYRELSE    STYRELSEERS (FÖRSLAG)             2011-01-01 - 2014-12-31
NÄMND FÖR FUNKTIONSHINDER OCH HABILITERING    1:E VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN SAMSYN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31