KARIN LUNDSTRÖM

(S)

ÖSTANBÄCK 383
93491 KÅGE

Tel hem :  0910 - 72 25 22
Tel arb :  090 - 785 72 36
Fax :  
Epost :  karin.lundstrom@vll.se
Mobil :  070 - 669 66 84
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
AC KONCENSUS    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT    ORDFÖRANDE             2011-01-01 - 2014-12-31
INERA AB    ERSÄTTARE FÖR OMBUD             2017-02-21 - 2019-03-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LÄNSPENSIONÄRSRÅDET    LEDAMOT    WINROTH ROBERT    MP    2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
OMBUD TILL SKL KONGRESS    OMBUD             2011-01-01 - 2014-12-31