ALEXANDRA WERMELIN

(C)

SANDSELE 23
92492 BLATTNICKSELE

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  alexandra.wermelin@vll.se
Mobil :  072 - 202 18 11
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14