ALEJANDRO CAVIEDES

(S)

SCHARINSVÄGEN 19
90733 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  alejandro.caviedes@vll.se
Mobil :  072 - 208 49 14
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
PATIENTNÄMNDEN    ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31