SUSANNE DUFVENBERG

(S)

SKEPPARVÄGEN 1 B
93252 BUREÅ

Tel hem :  0910 - 78 16 06
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  susanne.dufvenberg@vll.se
Mobil :  073 - 841 43 81
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2014-02-19 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
GÖSTA SKOGLUNDS INTERNATIONELLA FOND    LEDAMOT (FÖRSLAG)             2016-11-01 - 2019-10-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31