URBAN LINDSTRÖM

(S)

NORRSTRANDSVÄGEN 31
91932 Åsele

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  urban.lindstrom@vll.se
Mobil :  070 - 608 97 95
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-03-25 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SÖDRA LAPPLAND    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31