TOBIAS WASS

(S)

UPPFINNARVÄGEN 30
93142 SKELLEFTEÅ

Tel hem :  0910 - 776424
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  tobias.wass@vll.se
Mobil :  073 - 846 93 87
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2013-02-20 - 2014-10-14
NÄMND FÖR FOLKHÄLSA OCH PRIMÄRVÅRD SKELLEFTEÅ-NORSJÖOMRÅDET    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31