KENT ÄRLETUN

(M)
Tel hem :
Tel arb :  
Fax :
Epost :  kent.arletun@vll.se
Mobil :  070 - 563 15 75
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    VICE ORDFÖRANDE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2010-11-01 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14