JOHAN JUHLÉN

(S)

MARIEDALSVÄGEN 3 H
92231 VINDELN

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  johan.juhlen@vll.se
Mobil :  
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FOLKHÖGSKOLESTYRELSE    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31