MAHMOUD AL-TURK

(S)

FILGRÄND 59
90627 UMEÅ

Tel hem :  
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  mahmoud.alturk@vll.se
Mobil :  072 - 225 39 36
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-03-25 - 2014-10-14
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
STIFTELSEN GLESBYGDENS FORSKNINGSENHET I SÖDRA LAPPLAND    LEDAMOT             2011-01-01 - 2014-12-31