MAGNUS ERIKSSON

(S)

FINNÄS 95
93591 NORSJÖ

Tel hem :  0918 - 202 18
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  magnus.eriksson@vll.se
Mobil :  070 - 2470 86 4
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
FASTIGHETSDOMSTOLEN FÖR VÄSTERBOTTENS LÄN    NÄMNDEMAN             2011-01-01 - 2011-04-30
FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE REGION VÄSTERBOTTEN (VLL)    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
LANDSTINGSFULLMÄKTIGE    LEDAMOT             2014-10-15 - 2018-10-14
LANDSTINGSSTYRELSEN    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31