INGER FORSELL

(S)

NORRA SLEVGRÄND 151
90627 UMEÅ

Tel hem :  090 - 18 79 02
Tel arb :  
Fax :  
Epost :  inger.forsell@vll.se
Mobil :  073 - 038 21 03
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
PATIENTNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31