KENNETH HOLMQVIST

(S)

STORGATAN 8
91731 DOROTEA

Tel hem :
Tel arb :
Fax :  
Epost :  Kenneth.Holmqvist@vll.se
Mobil :  070 - 362 90 87
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31