SUZANNE SELLIN

(S)
Tel hem :
Tel arb :
Fax :
Epost :
Mobil :
Nämnd  Uppdrag  Ersättare  Parti  Mandatperiod
EMMA RICKLUNDS STIFTELSE, SAXNÄS    ERSÄTTARE             2015-01-01 - 2018-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
NORRLANDS NÄTVERK FÖR MUSIKTEATER OCH DANS FÖRBUNDSSTYRELSE    STYRELSEERS (FÖRSLAG)             2011-01-01 - 2014-12-31
VÄSTERBOTTENSTEATERN AB    ERSÄTTARE             2011-01-01 - 2014-12-31
VÄSTERBOTTENSTEATERN AB    LEDAMOT             2015-01-01 - 2018-12-31